Användarnamn
Lösenord

Välkommen till sskbas.ekgtolkning.se.

Utbildningen - sskbas.ekgtolkning.se - är en ny version av ekgtolkning.se som är anpassad för sjuksköterskor. Denna helt nätbaserade, interaktiva kurs är utvecklad av ekgtolkning.se och vänder sig till sjuksköterskor som vill inhämta grundläggande kunskaper rörande EKG-tolkning.

Det övergripande målet är att tillägna sig kompetens att genomföra EKG-tolkning på ett strukturerat och kvalitetssäkert sätt. I det omfångsrika innehållet i utbildningen ingår bland annat Självrättande tester, Patientfall med autentiska EKG-registreringar från män och kvinnor och en Examination. Översikt  innehåll:
  1. Anatomi och fysiologi
  2. EKG:t i detalj
  3. Det patologiska EKG:t
  4. Interaktiv EKG-tolkning
  5. Examination
Bäwer och Nilsson erbjuder  för närvarande utbildningen i samverkan med Sophiahemmets Högskola. Sophiahemmets utbildning  ger 4,5 hp för sjuksköterskor.

Sophiahemmets kurssida.

Copyright © 2008-2019 Bäwer och Nilsson AB